Diagnoosin vahvistaminen edellyttää verinäytteen molekyyligeneettistä tutkimusta, jossa varmistetaan, onko lapsella spinaalisen lihasatrofian aiheuttava SMN1-geenin mutaatio. Tätä testiä sanotaan myös SMN-geenideleetiotestiksi. Myös SMN2-geenin kopioiden määrä tulisi selvittää.1,2 Noin 96 %:lla ihmisistä, joilla on todettu spinaalinen lihasatrofia, on SMN1-geenin mutaatio. SMN-geenideleetiotestejä tehdään useissa laboratorioissa. Tuloksen saaminen kestää noin 3–4 viikkoa, mutta tämä voi vaihdella paikasta riippuen.2

Täällä on luettelo yleisesti käytetyistä termeistä

Lääkäri huomaa vauvan spinaalisen lihasatrofian usein ensimmäisenä velttoudesta tai huonosta lihasjänteydestä (hypotonia)1

Koska hypotoniaa esiintyy yleisesti useissa geneettisissä sairauksissa, lääkäri voi määrätä perinnöllisen hypotonian testipaneelin. Siinä testataan spinaalisen lihasatrofian lisäksi myös tyypin 1 myotoninen dystrofia, Prader-Willin oireyhtymä, Angelmanin oireyhtymä ja maternaalinen uniparentaalinen disomia 14.4 Synnynnäisen hypotoniapaneelin tulosten saamiseen menee noin 3 viikkoa.4

Diagnoosin selvittäminen voi vaatia lääketieteellistä salapoliisityötä

Koska merkit ja oireet ilmaantuvat eri lapsille eri ikäisenä ja oireiden vaikeusaste vaihtelee, diagnoosin asettaminen voi viivästyä.5 Vanhempien ja lääkärien keskuudessa hiljattain tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että oireiden tunnistaminen ja diagnoosin asettaminen vaati useita käyntejä lastenlääkärin ja erikoislääkärien luona.6-8

Lapsille voidaan tehdä myös muita diagnostisia testejä, kuten muita geenitestejä, elektromyografia tai verikoe, jossa mitataan kreatiniinikinaasin määrä – tätä entsyymiä vuotaa ulos heikkenevistä lihaksista. Toisin kuin molekyyligeneettinen tutkimus, nämä testit eivät välttämättä vahvista spinaalisen lihasatrofian diagnoosia tarkasti. Niiden avulla voidaan kuitenkin sulkea pois muita lihassairauksien muotoja.3

Vastasyntyneen seulontatutkimukset
Vaikka vastasyntyneille ei vielä tehdä seulontatutkimuksia rutiininomaisesti, diagnoosin asettamiseen kuluva aika on kriittinen. Varhainen diagnosointi voi parantaa spinaalista lihasatrofiaa sairastavien lasten hoitotuloksia.5