Materiaalit toimintakyvyn arviointia varten

HFMSE

HFMSE

CHOP INTEND

CHOP INTEND

RULM

RULM

Tästä osiosta löytyy SMA-tautia sairastavien toimintakyvyn arviointiin tarkoitettuja materiaaleja. Materiaalit koostuvat toimenpidekäsikirjoista sekä pisteytyslomakkeista. Osiossa on myös englanninkieliset videot, joissa kerrotaan ja näytetään, miten arviot tehdään ja pisteytyslomakkeet täytetään.

Toimenpidekäsikirjat (PDF)

HFMSE

Lataa HFMSE-työkalun toimenpidekäsikirja ja pisteytyslomake.

CHOP INTEND

Lataa CHOP INTEND -työkalun toimenpidekäsikirja ja pisteytyslomake.

RULM

Lataa RULM-moduulin toimenpidekäsikirja ja pisteytyslomake.

Videot

HFMSE

HFMSE on laajennettu motorista toimintakykyä mittaava asteikko. Asteikko on validoitu työkalu, jolla arvioidaan SMA:n tyyppiä 2 ja 3 sairastavien lasten ja aikuisten motorisia taitoja. Kattavat ohjeet HFMSE-arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.

CHOP INTEND

CHOP INTEND on validoitu työkalu, jolla arvioidaan kävelykyvyttömien SMA-tautia sairastavien lasten ja aikuisten motorisia taitoja. Ohjeet CHOP INTEND -arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.

RULM-moduuli 

RULM-moduuli on validoitu työkalu, jolla arvioidaan SMA-tautia sairastavien lasten ja aikuisten yläraajojen motorista suorituskykyä. Ohjeet RULM-moduulin arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.