SPINAALINEN LIHASATROFIA

HOITO

Kahden viime vuosikymmenen aikana spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavien potilaiden hoitomenetelmät ovat parantuneet merkittävästi. Hoitokonaisuus ja hoidossa mukana oleva hoitotiimi riippuvat potilaan tarpeista ja hoidon tavoitteesta.1

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus. Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

SMA:n hoito

SMA:n HOITO

SMA:n HALLINTA
Monialainen lähestymistapa hoidossa

Asiantuntijoiden mukaan monialainen hoito, johon kuuluu useita eri lääketieteen asiantuntijoita, voi auttaa parantamaan spinaalista lihasatrofriaa (SMA) sairastavien yleistä terveydentilaa ja eloonjäämistä.1
Lue lisää SMA:ta sairastavien hoitomuodoista.

Lue lisää

SMA:n HOITO

SMA:n HOITOTIIMI
Hoitotiimin tehtävät ja vastuualueet

Koska jokainen spinaalista lihasatrofiaa sairastava henkilö on erilainen, tiimin jäsenet ja heidän osallistumisensa aste voivat vaihdella ajan mittaan yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.1
Lue lisää hoitotiimin eri jäsenistä.

Lue lisää

SMA CARE

MANAGING SMA:
A multidisciplinary approach to care

Experts suggest that a multidisciplinary care approach that includes a variety of medical specialists may help improve overall health and survival in people with spinal muscular atrophy (SMA).1
Learn more about the care approaches for people with SMA.

Read more

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus.
Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

Together in SMA -ohjelmasta

Biogen on sitoutunut tukemaan spinaalista lihasatrofiaa sairastavia sekä heidän hoitotiimejään. Toivomme, että Together in SMA -ohjelman avulla voimme auttaa sinua saamaan mahdollisimman ajantasaista hoitoa ja tukemaan keskusteluja lääkärisi kanssa.

Täältä löydät tietoa spinaalisesta lihasatrofiasta ja sen oireista, tietoa hoitovaihtoehdoista sekä SMA:ta sairastavien ihmisten, kokeneiden hoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä aiheista, jotka vaihtelevat ravitsemuksesta apuvälineisiin.

Viitteet

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.