Materiaalit toimintakyvyn arviointia varten

HFMSE

HFMSE

CHOP INTEND

CHOP INTEND

RULM

RULM

Tästä osiosta löytyy SMA-tautia sairastavien toimintakyvyn arviointiin tarkoitettuja materiaaleja. Materiaalit koostuvat toimenpidekäsikirjoista sekä pisteytyslomakkeista. Osiossa on myös englanninkieliset videot, joissa kerrotaan ja näytetään, miten arviot tehdään ja pisteytyslomakkeet täytetään.

TOIMENPIDEKÄSIKIRJAT (PDF)

Lataa HFMSE-työkalun
toimenpidekäsikirja ja
pisteytyslomake.

Lataa CHOP INTEND‑työkalun
toimenpidekäsikirja ja
pisteytyslomake.

Lataa RULM-moduulin
toimenpidekäsikirja ja
pisteytyslomake.

VIDEOT

HFMSE

HFMSE on laajennettu motorista toimintakykyä mittaava asteikko. Asteikko on validoitu työkalu, jolla arvioidaan SMA:n tyyppiä 2 ja 3 sairastavien lasten ja aikuisten motorisia taitoja. Kattavat ohjeet HFMSE-arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.

CHOP INTEND

CHOP INTEND on validoitu työkalu, jolla arvioidaan kävelykyvyttömien SMA-tautia sairastavien lasten ja aikuisten motorisia taitoja. Ohjeet CHOP INTEND -arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.

RULM-moduuli

RULM-moduuli on validoitu työkalu, jolla arvioidaan SMA-tautia sairastavien lasten ja aikuisten yläraajojen motorista suorituskykyä. Ohjeet RULM-moduulin arvioinnin toteuttamiseen löytyvät toimenpidekäsikirjasta.