SAIRAUDEN MERKIT

JA OIREET

Spinaalinen lihasatrofia (SMA) vaikuttaa jokaiseen sairastuneeseen lapseen yksilöllisellä tavalla ja sairauden vakavuus, alkamisikä ja oireet vaihtelevat suuresti.1

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus. Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

SPINAALINEN LIHASATROFIA LAPSILLA

SMA on harvinainen neuromuskulaarinen sairaus1,2 ja johtava imeväisikäisten sekä taaperoikäisten geneettinen kuolinsyy.3

Lapset voivat kokea progressiivista lihasheikkoutta kehon keskiosaa lähinnä olevissa lihaksissa, kuten hartioissa, reisissä ja lantiossa. Nämä lihakset mahdollistavat ryömimisen, kävelyn, istumisen ja pään liikkeen hallinnan. Kyky hengittää ja niellä voi myös vaikeutua.4

SMA ei vaikuta kognitiosta vastaaviin hermosoluihin eli henkiseen prosessiin, jossa tietous ja ymmärrys ajatuksien, kokemuksien ja aistien kautta kehittyy.5,6

Tutkimuksen mukaan SMA:ta sairastavilla lapsilla ja murrosikäisillä on normaali älykkyysosamäärä.7

SMA VAIKUTTAA JOKAISEEN LAPSEEN YKSILÖLLISESTI

Oireita voivat olla etenevä lihasheikkous, velttous ja lihasten surkastuminen (atrofia). Lihasheikkous on yleensä samankaltainen kehon molemmilla puolilla.9

 

Lasten oireet voivat vaihdella, ja sairaus jaetaan alkamisiän ja toimintakyvyn mukaan eri tyyppeihin. Sairauden vakavuus vaihtelee myös kunkin tyypin sisällä, ja jopa 25 prosentissa tapauksista tyyppi ei ole selvä.10

JOIDENKIN MOTORISEN KEHITYKSEN VAIHEIDEN VÄLIIN JÄÄMINEN VOI OLLA ENSIMMÄINEN MERKKI SMA:STA

Spinaalista lihasatrofiaa epäilee ensimmäisenä yleensä vanhempi, joka huomaa, että lapsi ei saavuta tiettyjä kehityksen virstaanpylväitä, kuten kykyä nostaa päätään, kääntyä tai istua itsenäisesti.

Nielemisestä ja syömisestä voi myös tulla vaikeaa. Lapsi voi menettää kykynsä niellä turvallisesti tukehtumatta tai vetämättä ruokaa henkeen (aspiraatio).5,11

Kaikki vauvat kehittyvät omaan tahtiinsa, mutta Maailman terveysjärjestö (WHO) tarjoaa yleisiä motorisia virstanpylväitä koskevia ohjeita osana Multicentre Growth Reference Study (MGRS) -tutkimusta.12

Mukautettu WHO:n Multicentre Growth Reference Study ‑ tutkimuksesta.14

KARKEAMOTORINEN KEHITYSVAIHE12
KARKEAMOTORINEN KEHITYSVAIHE KRITEERIT
1.Istuu ilman tukea
 • Lapsi istuu suorassa pää pystyssä ≥ 10 sekuntia.
 • Ei tasapainota kehoa tai tue asentoa käsivarsilla tai käsillä.
2.Konttaa
 • Lapsi liikkuu eteen- tai taaksepäin konttaamalla käsien ja polvien varassa.
 • Maha ei koske tukipintaa.
 • Jatkuvat ja peräkkäiset liikkeet, ≥ 3 peräkkäin.
3.Seisoo tuettuna
 • Lapsi seisoo pystyssä molemmilla jaloilla pitäen kiinni vakaasta tuesta, kuten huonekalusta.
 • Lapsi seisoo kiinni pitäen ≥ 10 sekuntia.
4.Kävelee tuettuna
 • Lapsi on pystyasennossa selkä suorana.
 • Ottaa askelia sivulle tai eteenpäin pitäen kiinni vakaasta esineestä yhdellä tai kahdella kädellä.
 • Toinen jalka liikkuu eteenpäin ja toinen kannattelee kehon painoa.
 • Lapsi ottaa ≥ 5 askelta.
5.Seisoo yksin
 • Lapsi seisoo pystyssä molemmilla jaloilla (ei kuitenkaan varpaillaan) selkä suorana.
 • Jalat kannattelevat koko painoa eikä lapsi pidä kiinni mistään, ≥ 10 sekuntia.
6.Kävelee yksin
 • Lapsi ottaa itsenäisesti ≥ 5 askelta selkä suorana.
 • Toinen jalka liikkuu eteenpäin ja toinen kannattelee valtaosaa painosta.
 • Ei kosketusta toiseen henkilöön tai esineeseen.

SPINAALISEN LIHASATROFIAN TYYPILLISIÄ OIREITA

Lue lisää SMA:n tyypeistä ja oireista eri ikäisillä:

TYYPILLISIÄ LIIKKUMISEEN LIITTYVIÄ / FYYSISIÄ VAIHEITA:11

 • 2 kuukautta

  Pitää päätään ylhäällä ja alkaa kohottautua ylemmäs vatsalla ollessaan; tekee käsillä ja jaloilla sujuvampia liikkeitä.

 • 4 kuukautta

  Pitää päätään vakaasti ilman tukea; varaa jaloilla, kun jalat ovat kovalla alustalla; saattaa pystyä kääntymään vatsalta selälleen; pystyy pitämään kiinni lelusta ja heiluttamaan sitä roikkuvia leluja kohti; laittaa kädet suuhun; vatsalla ollessaan kohottautuu kyynärpäiden varaan.

 • 6 kuukautta

  Kääntyy molempiin suuntiin (vatsalta selälleen, selältä vatsalleen); alkaa istua ilman tukea; laittaa seisonta-asennossa painoa jaloille ja saattaa hypähtää; keinuu edestakaisin ja konttaa joskus taaksepäin ennen kuin liikkuu eteenpäin.

Korkein saavutettu kehitysvaihe

Istuntakyvyttömyys ("ei-istuvat")

Elinajanodote

≤ 2 vuotta14

SMA:n tyyppi

Tyyppi 1 (tunnetaan myös nimellä Werdnig-Hoffmannin tauti)

Oireet:14,17,18

 • Vaikeus kannatella päätä
 • Heikko yskäisy
 • Heikko itku
 • Etenevä lihasheikkous puru- ja nielentälihaksissa
 • Huono lihasjänteys
 • Maatessa jalat pysyvät sammakkoasennossa
 • Vakava lihasheikkous molemmilla puolilla kehoa
 • Etenevä lihasheikkous hengitystä edistävissä lihaksissa (kylkiluiden välissä), mikä johtaa tyypillisesti kellonmuotoiseen rintakehään

KEHITYSVAIHEET:11

 • 9 kuukautta:

  Seisoo vasten tukea; osaa mennä istuma-asentoon ja istuu tukea vasten; ryömii.

 • 1-vuotias:

  Osaa mennä istuma-asentoon itsenäisesti, nousee seisomaan tukea vasten, kävelee huonekaluihin nojautuen, saattaa ottaa muutaman itsenäisen askeleen ja seistä itsenäisesti ilman tukea.

Korkein saavutetttu kehitysvaihe

Kyky istua itsenäisesti (“istuvat”)

Elinajanodote

> 2 vuotta14
70% elää edelleen 25 vuotiaana

SMA tyyppi

Tyyppi 2 (tunnetaan myös nimellä Dubowitzin tautina)

Ominaispiirteet:17,18

 • Lihasheikkous
 • Ongelmia nielemisessä, yskimisessä ja hengityksessä saattaa esiintyä, mutta ne ovat harvinaisempia
 • Oireita niveljäykkyydestä ja lihassärky
 • Lapsille voi kehittyä selkärankaan liittyviä oireita, kuten skolioosi, mikä saattaa vatia tukea tai leikkausta

Korkein saavutettu kehitysvaihe

Kyky kävellä itsenäisesti (“Kävelijät” vaikka kävelykyky voi ajan mukaan hävitä)

Elinajanodote

Normaali14

SMA tyyppi

SMA tyyppi 3 (tunnetaan myös nimellä Kugelberg-Welanden tauti)

Ominaispiirteet:17,18

 • Skolioosi
 • Vaikeus niellä ja pureskella
 • Jalkojen lihakset kärsivät tyypillisesti enemmän kuin käsivarret
 • Lihassärky
 • Nivelten liikakäytön oireet

Korkein saavutettu kehitysvaihe

Kaikki

Elinajanodote

Normaali14

SMA tyyppi

Tyyppi 4

Ominaispiirteet:17,18

 • Fyysiset oireet ovat samankaltaisia kuin nuoruusiässä alkavassa spinaalisessa lihasatrofiassa (SMA); lihasten asteittainen surkastuminen, vapina ja lihasten nykiminen havaitaan ensimmäisen kerran myöhään teini-iässä tai varhaisessa aikuisiässä.

Vanhempien näkemykset lastensa motorisesta kehityksestä ovat usein luotettavia. Motorisiin viiveisiin liittyvä havaintojen jakaminen voi auttaa sopivan hoitostrategian määrittämisessä.19,20

OTA YHTEYTTÄ

saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit olla osa SMA-yhteisöä.

Tutustu yhteisöihin

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus. Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

Viitteet

1. Wang CH, et al. Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 2007;22(8):1027-1049.

2. Genetics Home Reference. SMN2 gene. 2012. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN2. Accessed January 9, 2017.

3. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120-2133.

4. Finkel R, et al. 209th ENMC International Workshop: Outcome Measures and Clinical Trial Readiness in Spinal Muscular Atrophy 7-9. November 2014, Heemskerk, The Netherlands. Neuromuscul Disord. 2015;25(7):593-602.

5. Qian Y., McGraw S., Henne J., Jarecki J., Hobby K., Yeh W.S. Understanding the experiences and needs of individuals with Spinal Muscular Atrophy and their parents: A qualitative study. BMC Neurol. 2015;15:1–12. doi: 10.1186/s12883-015-0473-3.

6. National Organization for Rare Disorders. Werdnig-Hoffman Disease. 2012. Available at: https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fmedgen%2F21913&data=05%7C02%7Cmilla.huunonen%40biogen.com%7C878ed878fd934be2aa5308dc11ba4f44%7C7b7466bbfe1d47a0b9438ded565c8e54%7C0%7C0%7C638404739089752532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vBsvxN0zUxd2BoSY4yeaUx70tBzogMWSJp1xoHDZIPg%3D&reserved=0. Accessed January 9, 2017.

7. Von Gontard et al. Intelligence and cognitive function in children and adolescents with spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 2002. Feb;12(2):130-6.

8. Genetics Home Reference. SMN1 gene. 2012. Available at: Nasogastric Intubation. Accessed January 9, 2017.

9. D’Amico A, et al. Spinal muscular atrophy. Orphanet J Rare Dis. 2011;6:71.

10. Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy. Arch Neurol. 2011;68(8):979-984.

11. Centers for Disease Control and Prevention. Developmental milestones. Available at: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/. Updated January 21, 2016. Accessed April 27, 2016.

12. Wijnhoven TMA, de Onis M, Onyango AE, et al; for the WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Assessment of gross motor development in the WHO Multricentre Growth Reference Study. Food Nutr Bull. 2004;25(1 suppl 1):S37-S45.

13. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl. 2006;450:86-95. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16817682/.

14. Markowitz JA, Singh P, Darras BT. Spinal muscular atrophy: a clinical and research update. Pediatr Neurol. 2012;46(1):1-12.

15. Haaker G, Fujak A. Proximal spinal muscular atrophy: current orthopedic perspective. Appl Clin Genet 2013;6:113-120.

16. Darras BT. Spinal muscular atrophies. Paediatr Clin North Am 2015;62(3):743-766. DOI: 10.1016/j.pcl.2015.03.010.

17. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord. 2018;28(2):103-115. 

18. Prior TW, Russman BS. Spinal muscular atrophy. NCBI Bookshelf Website. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/. Updated November 14, 2013. Accessed April 15, 2016.

19. Noritz GH, Murphy NA; and Neuromuscular Screening Expert Panel. Motor delays: early identification and evaluation. Pediatrics. 2013;131(6):e2016-e2027.

20. Lawton S, Hickerton C, Archibald AD, McClaren BJ, Metcalfe SA. A mixed methods exploration of families’ experiences of the diagnosis of childhood spinal muscular atrophy. Eur J Hum Genet. 2015;23(5):575-580.