SMA:N

HOITOTIIMI

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus. Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

HOITOTIIMIN TEHTÄVÄT
JA VASTUUALUEET

Spinaalista lihasatrofiaa sairastavien henkilöiden hoitoa koskevien nykyisten suositusten mukaan hoito onnistuu parhaiten, kun siihen osallistuu useita asiantuntijoita ja hoitajia.

Koska jokainen spinaalista lihasatrofiaa sairastava henkilö on erilainen, tiimin jäsenet ja heidän osallistumisensa aste voivat vaihdella ajan mittaan yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Hoitoa koordinoi yleensä yksi lääkäreistä - yleensä neurologi.1

Seuraava esimerkki hoitotiimistä on tarkoitettu vain koulutukselliseen tarkoitukseen.

Spinaalista lihasatrofiaa sairastavan ihmisen hoitotiimin jäsenet voivat vaihdella.

Klikkaa hoitotiimin jäsentä saadaksesi lisätietoja hänen roolistaan:

Kuvassa ortopedinen kirurgi

ORTOPEDI

Ortopedit ovat erikoistuneet luiden, nivelten ja pehmytkudosten leikkaushoitoon ja muuhun hoitoon. Spinaalista lihasatrofiaa sairastavilla henkilöillä voi olla riski sairastua tiettyihin ortopedisiin ongelmiin, joiden hoitamiseen ortopedi voi suositella tukiliiviä tai leikkaushoitoa.1

Kuvassa fysioterapeutti

FYSIOTERAPEUTTI

Venyttely ja voimaharjoittelu ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää hoitoa. Fysioterapeutit tai muut asiantuntijat voivat arvioida SMA:ta sairastavien henkilöiden liikelaajuutta, lihasvoimaa ja liikkumista. He voivat myös suositella harjoituksia tai apuvälineitä, jotka auttavat säilyttämään hengityksen ja syömisen kannalta parhaan asennon.1,2

Kuvassa perinnöllisyyslääkäri

PERINNÖLLISYYSNEU­VONNAN ASIANTUNTIJA

Perinnöllisyysneuvonnassa annetaan tietoja spinaalisen lihasatrofian seurauksista ja geneettisestä taustasta. Perheet saavat myös tietoa sairauden tai kantajuuden todennäköisyydestä ja heille voidaan ehdottaa vanhempien ja muiden lasten kantajuuden testaamista. Lisäksi perinnöllisyysneuvonnassa annetaan neuvoja käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista ja perhesuunnittelusta.

Kuvassa toimintaterapeutti

TOIMINTATE­RAPEUTTI

Fysioterapeutti voi auttaa lisäämään yleistä liikkuvuutta liikunnan ja apuvälineiden avulla, kun taas toimintaterapeutti harjoittaa henkilöitä itsenäisempään elämään liittyvissä taidoissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä tai erilaisten välineiden käytössä. Toimintaterapeutti voi suositella apuvälineitä tai kodin muutostöitä, kuten ramppien asentamista tai oviaukkojen leventämistä.

Kuvassa erikoissairaanhoitaja

HOITAJA

Sen lisäksi, että hoitaja työskentelee tiiviisti lasten ja perheiden kanssa sairaalassa, hoitaja voi olla myös tärkeä ensimmäinen kontakti sairauteen liittyen. Hoitajat voivat tarjota koulutuksellista materiaalia sairaudesta ja ohjata vaikka erilaisiin tukiryhmiin.

Kuvassa ravintoterapeutti

RAVITSEMUSTERAPEUTTI

Ravitsemus on spinaalista lihasatrofiaa sairastaville henkilöille tärkeää kasvun ja motoristen toimintojen edistämiseksi. Joillakin henkilöillä voi esiintyä yli- tai aliravitsemusta, mikä voi vaikuttaa luuston lujuuteen ja yleiseen liikkuvuuteen. Asiantuntijat suosittelevat yhteistyötä spinaalista lihasatrofiaa sairastavien tarpeisiin perehtyneen ravitsemusterapeutin kanssa.1,3

Klikkaa saadaksesi lisätietoja lasten hoitotiimistä:

Kuvassa lasten neurologi

LASTENNEUROLOGI

Lastenneurologi on usein yksi ensimmäisistä lääkäreistä, joka tapaa vanhemmat, kun lapsella epäillään spinaalista lihasatrofiaa. Hän on erikoistunut hermoston (aivot, selkäydin, lihakset, hermot) sairauksien diagnosointiin ja hoitamiseen ja on olennaisen tärkeä osa hoitotiimiä.1

Kuvassa lasten keuhkolääkäri

LASTEN KEUHKOLÄÄKÄRI

Spinaalinen lihasatrofia voi vaikuttaa lapsen kykyyn hengittää tehokkaasti, ja hengitysvaikeudet voivat vaatia hoitoa lääkkeillä tai erityisillä tukilaitteilla. Lasten keuhkolääkärit työskentelevät perheiden kanssa auttaakseen arvioimaan ja seuraamaan lapsen hengitystä sekä kehittämään hoitosuunnitelmia. Hengityksen tukeminen on erityisen tärkeää silloin, kun lapsi on sairas tai kun on suunniteltu leikkausta.4

Kuvassa lasten psykologi

LASTEN PSYKOLOGI

Lapsiin erikoistunut psykologi voi tarjota neuvontaa ja ohjausta monenlaisissa psykologisissa ja sosiaalisissa ongelmatilanteissa kuten:

  • Tunne- ja kehitysongelmissa
  • Kouluun liittyvästä stressistä selviytymisessä
  • SMA:ta sairastavien lasten sisarusten psykologisissa ongelmissa

Kuvassa lasten anestesialääkäri

LASTEN ANESTESIALÄÄKÄRI

Lapsiin erikoistunut anestesiologi on tärkeä osa spinaalista lihasatrofiaa sairastavien lasten hoitoa, jos lapselle joudutaan tekemään jokin kirurginen toimenpide, kuten henkitorviavanne, trakeostomia tai selkärangan stabilointileikkaus. He suunnittelevat hoitoa ennen leikkausta, leikkauksen aikana ja sen jälkeen sekä huolehtivat nukutuksesta.

Kuvassa lasten lääkäri

LASTENLÄÄKÄRI

Lastenlääkäri on koulutettu diagnosoimaan ja hoitamaan monenlaisia lapsuusiän sairauksia pienistä terveysongelmista vakaviin sairauksiin.

Tietoisuuden ja tuen lisääminen.

Biogen tekee yhteistyötä useiden järjestöjen kanssa spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavien henkilöiden hyväksi.

OTA YHTEYTTÄ

saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit olla osa SMA-yhteisöä

Tutustu yhteisöihin

Kuvissa/videoissa esiintyvät henkilöt ovat oikeita potilaita, ja heidän tarinoidensa käyttämiseen on saatu potilaiden ja heidän perheidensä suostumus. Valokuvat on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin.

Viitteet

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord 2018;28(2):103-115.

2. Cure SMA. Nutrition Basics – Fostering Health and Growth for Spinal Muscular Atrophy. 2016. Osoitteessa: https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2020/02/02252020_Nutrition_Basics_vWeb.pdf. Viitattu 9 Tammikuutta, 2017.

3. Oleszek JL, Caire ML. Kugelberg Welander muscular atrophy treatment & management. Medscape.Osoitteessa: http://emedicine.medscape.com/article/306812-treatment. Päivitetty 27 Huhtikuutta, 2016. Viitattu 28 huhtikuutta , 2016.

4. Finkel RS, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord 2018;28(3):197-207.